STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CMP: Częściowy wykup obligacji serii I/2015, Piątek, 28 czerwca 2019 (10:36)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka?), informuje że w dniu 28 czerwca 2019 roku Spółka dokonała częściowego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2015, kod ISIN PLCMP 0000058 wyemitowanych w łącznej liczbie 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) sztuk (dalej: "Obligacje?). Wykup nastąpił poprzez zapłatę raty wykupu w kwocie 200,00 (dwustu) złotych na każdą Obligację tj. zapłatę łącznej kwoty 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) złotych. Zmianie uległa wartość nominalna każdej z Obligacji, która przed wykupem wynosiła 900,00 (dziewięćset) złotych a obecnie wynosi 700,00 (siedemset) złotych. Obowiązkowy wcześniejszy wykup nastąpił zgodnie z paragrafem 7 Warunków Emisji Obligacji w terminie tam wskazanym i zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Andrzej WawerWiceprezes Zarządu