STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBF: Podpisanie umów o udzielenie Grantów przez spółki powiązane, Piątek, 28 czerwca 2019 (10:45)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dn. 28 czerwca 2019 roku otrzymał od spółki powiązanej Ursa Minor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację, iż podmiot ten podpisał w dn. 28 czerwca 2019 roku z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu umowę o udzielenie Grantu ("Umowa 1?).

Umowa 1 została zawarta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Doradztwo dla MSP ? projekty grantowe IOB. Całkowita wartość finansowanego w ramach Umowy 1 projektu wynosi 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) złotych przy poziomie refundacji na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych.

Dzięki pozyskanemu finansowaniu Ursa Minor Sp. z o.o. zyska m.in. możliwość otrzymania analizy potencjału organizacyjnego, kadrowego i finansowego, analizę najpopularniejszych i najbardziej pożądanych usług doradztwa gospodarczego, plan rozwoju mechanizmów umożliwiających dywersyfikację odbiorców usług przedsiębiorstwa, model współpracy firmy partnerami w Polsce oraz analizę obecnych i przyszłych nakładów inwestycyjnych Ursa Minor Sp. z o.o. Zgodnie z harmonogramem Umowy 1 zakończenie projektu zostało wyznaczone na 31 lipca bieżącego roku.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, że w dn. 28 czerwca 2019 roku otrzymał od spółki powiązanej Luxury Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy informację, iż podmiot ten podpisał w dn. 27 czerwca 2019 roku z Agencję Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. z siedzibą w Legnicy umowę o udzielenie Grantu ("Umowa 2?).

Umowa 2 została zawarta w ramach Projektu "Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru legnicko-głogowskiego" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość finansowanego w ramach Umowy 2 projektu wynosi 35.547 (trzydzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) złotych przy poziomie refundacji na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych.

Projekt będzie prowadzony wspólnie z wybraną Instytucją Otoczenia Biznesu, a dotyczyć będzie wsparcia w rozwoju spółki Luxury Trade Sp. z o.o. poprzez opracowanie kompleksowej strategii rozwoju z perspektywą czasową do 2020 roku włącznie. Ponadto dokonana zostanie analiza rozwoju współpracy z obecnymi kontrahentami (ICT), w tym obecnej współpracy z Emitentem, analiza wykorzystania nowych platform przy handlu surowcami (B2B, B2C) oraz analiza możliwości prognozowania cen surowców (węgiel, aluminium, stal i in.). Długoterminowym efektem usługi stanowić będzie wypracowanie prestiżu i rozpoznawalności spółki Luxury Trade oraz zwiększenie jej przychodów ze sprzedaży oraz zysków.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższych informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie mogą mieć one pozytywny wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej MBF Group oraz na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Robert KrassowskiPrezes ZarząduRobert Krassowski