STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LGT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LOGINTRADE S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r., Piątek, 28 czerwca 2019 (11:27)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd LOGINTRADE S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r.:

1. Marta Wudarzewska

Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.273.230

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 2.546.460

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%): 40,23

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 30,79

2. Michał Szlachcic

Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 951.373

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.895.603

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%): 29,94

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,92

3. Włodzimierz Wudarzewski

Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 944.230

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.888.460

Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (%):29,83

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 22,84

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Tomasz WudarzewskiPrezes Zarządu
2019-06-28Michał SzlachcicWiceprezes Zarządu