STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QRS: Wybór Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, Piątek, 28 czerwca 2019 (13:48)

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quercus TFI S.A. w dniu 27 czerwca 2019 r. powołało wszystkich dotychczasowych członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Walne Zgromadzenie powierzyło p. Pawłowi Sanowskiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wszystkim pozostałym osobom Walne Zgromadzenie powierzyło dotychczas pełnione funkcje.

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-06-28Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu