STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MEG: Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Megaron S.A. w dniu 28 czerwca 2019r., Piątek, 28 czerwca 2019 (13:54)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Megaron S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

1. Piotr Sikora - liczba głosów przysługujących z ogólnej liczby posiadanych akcji 2.106.821, liczba głosów przysługujących na walnym zgromadzeniu 1.910.000, procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 57,88%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 43,89%.

2. Adam Sikora w osobie pełnomocnika Mariusza Sikora - liczba głosów przysługujących z ogólnej liczby posiadanych akcji 450.000, liczba głosów przysługujących na walnym zgromadzeniu 400.000, procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 12,12%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 9,38%.

3. Kasper Zaziemski - liczba głosów przysługujących z ogólnej liczby posiadanych akcji 330.943, liczba głosów przysługujących na walnym zgromadzeniu 330.000, procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 10,00%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 6,89%.

4. Kajetan Zaziemski - liczba głosów przysługujących z ogólnej liczby posiadanych akcji 330.000, liczba głosów przysługujących na walnym zgromadzeniu 330.000, procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 10,00%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 6,88%.

5. Kornel Zaziemski - liczba głosów przysługujących z ogólnej liczby posiadanych akcji 300.000, liczba głosów przysługujących na walnym zgromadzeniu 330.000, procentowy udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 10,00%, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 6,88%.

W dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 1.650.000 akcji stanowiących 61,11% kapitału zakładowego Megaron S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Piotr SikoraPrezes Zarządu