STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOD: Korekta raportu rocznego nr 5/2019 z dnia 31 maja 2019 r. , Piątek, 28 czerwca 2019 (14:10)

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej (dalej: Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2018, opublikowanego przez Spółkę raportem okresowym EBI nr 5/2019 w dniu 31 maja 2019 r. Ponadto w związku z otrzymaniem sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, o braku którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym EBI nr 6/2019 w dniu 31 maja 2019 r., Emitent przekazuje ww. sprawozdanie w formie załącznika nr 3 do niniejszego raportu.

W związku z prowadzonym badaniem biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2018 wprowadzono korekty. Zmiany wynikają m.in. z dekomponowania stanów magazynowych co wpłynęło na zmianę wyniku finansowego. Skorygowany jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2018 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zakres korekty obejmuje zmiany w zakresie:

- Raportu jednostkowego rocznego za 2018 rok Spółki MODECOM S.A.;

- Załącznika nr 1 - Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2018 rok - od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;

- Załącznika nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MODECOM S.A. za 2018 rok - od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Łozowski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania