STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNK: Podpisanie aneksu do znaczącej umowy kredytowej., Piątek, 28 czerwca 2019 (14:27)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 roku Spółka podpisała Aneks do Umowy o wielocelową i welowalutową linię kredytową zawartej w dniu 18 października 2003 roku (raport bieżący nr 22/2003) z późniejszymi zmianami z Santander Bank Polska SA w Warszawie, na mocy którego:

kwota udzielonej linii wynosi 45 mln zł,

zabezpieczenie w postaci hipoteki 22,5 mln zł,

termin spłaty kredytu - 30 czerwca 2021 roku, a termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę - 30 czerwca 2022 roku.

Pozostałe warunki umowy bez zmian.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Piotr Dołęga Członek Zarządu
2019-06-28Marcin Saramak Członek Zarządu