STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Udzielenie pożyczki przez spółkę zależną Life Fund Sp. z o.o. , Piątek, 28 czerwca 2019 (14:42)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DGA S.A. informuje, że spółka zależna Life Fund Sp. z o.o. udzieliła pożyczki spółce ELMAG Sp. z o.o. Sp. k. w restrukturyzacji ("Pożyczkobiorca?) na następujących parametrach:

a) kwota udzielonej pożyczki: 600.000,- PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych),

b) oprocentowanie pożyczki: 8% w skali roku,

c) termin zwrotu pożyczki: do dnia 12 kwietnia 2021 r. z zastrzeżeniem, że:

? w sytuacji umorzenia postępowania sanacyjnego Pożyczkobiorcy termin zwrotu pożyczki ustalony zostaje na dzień wydania postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego,

? w sytuacji zmiany lub odwołania Zarządcy termin zwrotu pożyczki zostaje ustalony na dzień wydania postanowienia o zmianie lub odwołaniu Zarządcy.

d) zabezpieczeniem pożyczki będzie zastaw cywilny i rejestrowy na maszynach i urządzeniach Pożyczkobiorcy o wartości nie wyższej niż 150% kwoty pożyczki.

Informacje uzupełniające

Spółka zależna od DGA S.A. ? DGA Centrum Sanacji Firm S.A. - postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wyznaczona została Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym ELMAG Sp. z o.o. Sp. k. w restrukturyzacji.

Umowa pożyczki pomiędzy Life Fund Sp. z o.o. a Pożyczkobiorcą ma na celu sfinansowanie zakupu materiałów do produkcji pod otrzymywane przez Pożyczkobiorcę zamówienia oraz regulowanie bieżących zobowiązań w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Na zaciągnięcie pożyczki przez Pożyczkobiorcę zgodę wyraził Sędzia-komisarz. Zawarcie umowy pożyczki dotyczy masy sanacyjnej ELMAG Sp. z o.o. Sp. k. w restrukturyzacji w rozumieniu Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z 15 maja 2015 r. (Dz.U. 2015, poz.978).

Udzielanie finansowania pomostowego dla podmiotów przechodzących procesy restrukturyzacyjne, a zwłaszcza podmiotów, które skorzystały z rozwiązań nowego Prawa restrukturyzacyjnego, które weszło w życie 1 stycznia 2016 r., w połączeniu z pełnieniem roli doradcy restrukturyzacyjnego DGA Centrum Sanacji Firm S.A., roli zarządcy lub nadzorcy sądowego, przy wsparciu DGA S.A. są jednym z nowych elementów działalności spółek Grupy Kapitałowej DGA S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Andrzej GłowackiPrezes Zarządu