STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CDA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r., Piątek, 28 czerwca 2019 (15:55)

CDA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 28 czerwca 2019 r. Do uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Plik do pobrania