STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CDA: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2018 rok, Piątek, 28 czerwca 2019 (15:55)

CDA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (?ZWZ?) podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za 2018 rok.


ZWZ postanowiło zysk netto osiągnięty w 2018 roku w kwocie 5.386.650,83 zł podzielić w następujący sposób:

- 5.077.322,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,50 zł na akcję,

- 309.328,33 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.


Ogólna liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 10.154.645. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 10 lipca 2019 r. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 17 lipca 2019 r.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu