STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNK: Wybór biegłego rewidenta., Piątek, 28 czerwca 2019 (16:06)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Sanok RC S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta.

Działając na podstawie §25 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia:

1. przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego), sporządzonych za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.;

2. badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego), sporządzonych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.;

ustalając, że będzie nim: PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą

w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477.

W zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2016-2018 Spółka korzystała z usług Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Piotr Dołęga Członek Zarządu
2019-06-28Marcin Saramak Członek Zarządu