STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOD: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MODECOM S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. , Piątek, 28 czerwca (16:25)

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MODECOM S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku (dalej: ZWZ) wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

ZWZ odbyło się bez formalnego zwołania w trybie określonym w art. 405 Kodeksu spółek handlowych tj. na ZWZ reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki.

Spółka informuje, że podczas ZWZ nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w odniesieniu do żadnej z uchwał oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podje przez ZWZ.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Łozowski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania