STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MODECOM S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku, Piątek, 28 czerwca (16:42)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej (dalej: Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku (dalej: ZWZ) i którzy posiadali, co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Modecom Cyprus Ltd.

Liczba posiadanych akcji - 1.180.284

Liczba głosów z posiadanych akcji - 2.227.718

Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku: 100%

Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MODECOM S.A: 100%


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Jakub ŁozowskiPrezes Zarządu