STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WRL: Treść uchwał podjętych przez ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 28 czerwca 2019r., Piątek, 28 czerwca 2019 (16:50)

Zarząd Wierzyciel S.A. ("Spółka", ?Emitent?) z siedzibą w Mikołowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wierzyciel S.A. w dniu 28 czerwca 2019r.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2. pkt 7 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Rzepka - Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka - Wiceprezes Zarządu

Plik do pobrania