STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELZ: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB S.A. w dniu 28 czerwca 2019 , Piątek, 28 czerwca 2019 (17:33)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 r.:

COMP S.A. z siedzibą w Warszawie:

liczba głosów 12.320.439

% głosów na ZWZ w dniu 28 czerwca 2019 r. - 97,05 %

% głosów w ogólnej liczbie głosów - 77,97%

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELZAB uczestniczyli akcjonariusze dysponujący ogółem

12.695.525 głosami.

Ogólna liczba głosów wynosi - 16.282.930

Ogólna liczba akcji wynosi - 16.137.050

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(...)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2019-06-28Jerzy PopławskiWiceprezes Zarządu