STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KCH: PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY KREDYTOWEJ Z MBANK S.A., Piątek, 28 czerwca 2019 (18:09)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka?) informuje, że w dniu 28.06.2019 roku podpisał z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank?) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 2.03.2004 roku ("Umowa?). Zgodnie z aneksem do Umowy okres wykorzystania kredytu w zakresie kwoty 4 750 tys. PLN został wydłużony do dnia 25.07.2019 roku, a termin spłaty kredytu do dnia 26.07.2019 roku. Jednocześnie zostały dodane warunki do spełnienia przez Spółkę w terminie do dnia 3.07.2019 roku, polegające na dostarczeniu Bankowi aneksu potwierdzającego przedłużenie kredytu przez Alior Bank SA w wysokości 6,5 mln PLN na okres nie krótszy niż do dnia 26.07.2019 roku oraz utrzymanie bez zmian wszystkich zabezpieczeń w/w kredytu do dnia 26.07.2019 roku. W przypadku:

- spełnienia warunków dodatkowych środki z kredytu będą postawione do dyspozycji Spółki, - nie spełnienia warunków dodatkowych kredyt zostanie przeksięgowany na zadłużenie przeterminowane z datą 28.06.2019 roku, a wszystkie wpływy na rachunek bieżący Spółki za okres od dnia 28.06.2019 roku do dnia 3.07.2019 roku będą mogły zostać rozdysponowane zgodnie z dyspozycją Banku.

Zgodnie z postanowieniami dodatkowymi zawartymi w aneksie, Bank ma prawo do wypowiedzenia Umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w przypadku wydania przez Urząd Skarbowy decyzji lub opinii, która w ocenie Banku zagraża terminowej spłacie kredytu.

O wcześniejszych zmianach w/w Umowy, Spółka informowała m.in. w raporcie bieżącym

nr 14/2019 z dnia 15.05.2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust 1 MAR


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2019-06-28Łukasz AdachWiceprezes Zarządu