STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WRL: Powołanie Członków Rady Nadzorczej., Piątek, 28 czerwca 2019 (19:30)

Zarząd Wierzyciel S.A. ("Spółka", ?Emitent?) z siedzibą w Mikołowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2019 r., na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, postanowiło powołać do Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję:

1. Pana Wojciecha Paździor

2. Pana Krzysztofa Świerkot

3. Pana Michała Fudalej

4. Pana Karola Kopiec

5. Pana Marcina Klimas


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1. pkt 7 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Rzepka - Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka - Wiceprezes Zarządu