STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QRS: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A., Piątek, 28 czerwca 2019 (19:36)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Quercus TFI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Quercus TFI S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 r.:

1. Pan Sebastian Buczek

Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 6 714 315

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 714 315

Udział w liczbie głosów na WZ (%): 28,19

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 11,72

2. Pan Jakub Głowacki

Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 6 000 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6 000 000

Udział w liczbie głosów na WZ (%): 25,19

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 10,48

3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 4 597 000

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 597 000

Udział w liczbie głosów na WZ (%): 19,30

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 8,03

4. Jakub Głowacki spółka komandytowa

Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 4 186 527

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4 186 527

Udział w liczbie głosów na WZ (%): 17,58

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 7,31

5. Pan Artur Paderewski

Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 1 201 739

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 201 739

Udział w liczbie głosów na WZ (%): 5,05

Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 2,10

Podstawa prawna:

- art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-06-28Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu