STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r., Piątek, 28 czerwca 2019 (20:15)

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 czerwca 2019 roku ("Walne Zgromadzenie?) wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, a także treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

? Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

? podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-06-28Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak

Plik do pobrania