STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Larq S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r., Piątek, 28 czerwca 2019 (20:48)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku ("Walne Zgromadzenie?) reprezentowane było 55,95 % kapitału zakładowego, a ogólna liczba głosów wynosiła: 7.472.056.

Próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przekroczyli akcjonariusze:

? Harbinger Capital Ltd., który wykonywał prawo głosu z 3.000.000 akcji, dających 6.000.000 głosów, co stanowiło 80,30 % głosów na Walnym Zgromadzeniu i 54,58 % w ogólnej liczbie głosów,

? Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który wykonywał prawo głosu z 600.000 akcji, dających 600.000 głosów, co stanowiło 8,03 % głosów na Walnym Zgromadzeniu i 5,46 % w ogólnej liczbie głosów,

? QUERCUS Parasolowy SFIO Subfundusz QUERCUS Global Balanced, który wykonywał prawo głosu z 585.255 akcji, dających 585.255 głosów, co stanowiło 7,83 % głosów na Walnym Zgromadzeniu i 5,32 % w ogólnej liczbie głosów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-28Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-06-28Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak