STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LBT: Libet porozumiał się z bankami ws. restrukturyzacji zadłużenia, Poniedziałek, 1 lipca 2019 (11:10)

Jeden z największych producentów materiałów nawierzchniowych w Polsce - Libet SA - porozumiał się z pięcioma bankami ws. warunków restrukturyzacji całości zadłużenia grupy. Dzięki podpisaniu kompleksowej umowy, w ciągu kolejnego roku firma nie jest zobowiązana do spłaty kapitału udzielonego finansowania. Banki zobowiązały się do utrzymania w tym terminie umów kredytowych i niepodejmowania żadnych działań egzekucyjnych. Dzięki porozumieniu istotnie poprawi się sytuacja płynnościowa Libet. Przybliża ono również firmę do realizacji opublikowanej w maju br. prognozy wyników na 2019 r.

- Podpisane porozumienie bardzo pozytywnie wpłynie na naszą sytuację płynnościową. Przybliża nas również do realizacji prognoz finansowych na ten rok. Mamy 12 miesięcy na wypracowanie z bankami docelowego rozwiązania w zakresie refinansowania naszego zadłużenia - komentuje Thomas Lehmann, prezes zarządu Libet SA.

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy spółkami grupy Libet oraz wszystkimi bankami finansującymi działalność spółki: ING Bankiem Śląskim SA z/s w Katowicach, mBankiem SA z/s w Warszawie, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA z/s w Warszawie, Santander Bank Polska SA z/s w Warszawie oraz SGB-Bank SA z/s w Poznaniu.

Libet kontynuuje przegląd opcji strategicznych, w ramach którego w I kw. br. sprzedał dwa zakłady produkcyjne, w wyniku czego do kasy spółki wpłynęło łącznie 44,9 mln zł. 24 mln zł z pozyskanych środków przeznaczone zostały na zmniejszenie zadłużenia. Pozostała kwota zasiliła kapitał obrotowy Spółki.

W lipcu 2018 r. Grupa Libet przeprowadziła aktualizację wyceny majątku. Zgodnie z jej wynikami, oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego grupy wynosi niemal 315 mln zł. Przeprowadzona wycena majątku spółki i spółek zależnych dotyczyła oceny wartości nieruchomości oraz ruchomości należących do grupy. Dokonane na początku 2019 r. transakcje sprzedaży aktywów potwierdzają dokonaną wcześniej wycenę.

W maju br. spółka opublikowała prognozę wyników finansowych grupy kapitałowej w 2019 r. Wskazuje ona, że skonsolidowane przychody mają wynieść 236 mln zł, EBITDA 40 mln zł, a zysk netto 17 mln zł.

Libet prowadzi obecnie produkcję na terenie 13 zakładów rozsianych po całym kraju i umacnia swoją pozycję lidera rynku w branży materiałów nawierzchniowych.

Interia, opr. MD