STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CDA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r., Poniedziałek, 1 lipca 2019 (12:33)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd CDA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku:

1. Akcjonariusz: Łukasz Ćwiek

a) Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 5 961 872

b) Liczba praw głosu z zarejestrowanych akcji: 9 161 872

c) udział w głosach na walnym zgromadzeniu: 100,00%

d) udział w ogólnej liczbie głosów: 60,46%


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Jarosław ĆwiekPrezes Zarządu