STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r., Poniedziałek, 1 lipca 2019 (13:06)

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Emmerson Realty S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy,

którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 r. i którzy

posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

- Emmerson Limited - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

6.862.043;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %;

- Grupa Emmerson S.A. - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

4.600.000;

liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000;

udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %;

udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Marek KrajewskiPrezes Zarządu