STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MOD: Korekta raportu rocznego EBI nr 8/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. , Poniedziałek, 1 lipca 2019 (15:20)

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej (dalej: Spółka, Emitent) niniejszym dokonuje korekty raportu rocznego EBI nr 8/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. z uwagi na błędnie załączone 3 z 4 załączników do korekty raportu rocznego nr 5/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Emitent omyłkowo załączył załączniki do raportu rocznego, które pierwotnie zostały opublikowane w raporcie rocznym EBI nr 5/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zamiast załączników skorygowanych w wyniku przeprowadzonego badania biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego za rok 2018. W związku z powyższym Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje prawidłowe załączniki tj.:

- Raport jednostkowy roczny za 2018 rok Spółki MODECOM S.A.;

- Załącznika nr 1 - Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za 2018 rok - od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.;

- Załącznika nr 2 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MODECOM S.A. za 2018 rok - od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.


Pozostała treść korekty raportu rocznego nr 8/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. nie uległa zmianie.


Spółka oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.


Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Łozowski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania