STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUE: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej, Poniedziałek, 1 lipca 2019 (15:21)

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Emitent?) powiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank?) o podpisaniu aneksu do Umowy o MultiLinię z dnia 27 stycznia 2015 r., zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem. Emitent przekazywał informacje na temat powyższej umowy raportami bieżącymi: nr 3/2015, nr 11/2015, nr 12/2016, nr 20/2016, nr 14/2017, nr 17/2018, nr 27/2018, nr 31/2018, nr 37/2018.

Na mocy przedmiotowego aneksu przedłużono do dnia 30 września 2019 r. termin dostępności oraz całkowitej spłaty udzielonego kredytu. Jednocześnie do 30 września 2019 r. wydłużono okres, w którym Bank zobowiązał się udzielać określonych rodzajów gwarancji na podstawie dyspozycji składanych przez Emitenta w ramach przyznanego limitu.

Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do powyższej umowy na mocy przedmiotowego aneksu, dotyczą warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Tomasz GajosV-ce Prezes Zarządu
2019-07-01Iwona DoboszCzłonek Zarządu