STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUE: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej, Poniedziałek, 1 lipca 2019 (15:27)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Emitent?) powiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank?) o podpisaniu aneksu do Umowy o MultiLinię z dnia 12 marca 2015 r., zawartej pomiędzy Bankiem a Stolbud Włoszczowa S.A., Stolbud Pszczyna S.A. i Kortrak Sp. z o.o. ("Kredytobiorcy), do której Emitent przystąpił po stronie Kredytobiorców na mocy aneksu z dnia 30 czerwca 2017 r. Emitent przekazywał informacje na temat powyższej umowy raportami bieżącymi: nr 15/2017, nr 18/2018, nr 28/2018, nr 38/2018.

Na mocy przedmiotowego aneksu przedłużono do dnia 30 września 2019 r. termin dostępności oraz całkowitej spłaty udzielonego kredytu. Jednocześnie ustalono, iż maksymalną wysokość kredytu będzie stanowiła kwota 20.000.000,00 PLN. Emitent i pozostali Kredytobiorcy mogą korzystać z kredytu w ramach przysługujących im limitów, przyznanych przez Bank w określonych terminach do dnia 30 września 2019 r. Zgodnie z zawartym aneksem Emitent ma możliwość zaciągania zobowiązań do maksymalnej kwoty udzielonego kredytu. Ponadto do dnia 30 września 2019 r. przedłużono okres, w którym Bank zobowiązał udzielać określonych gwarancji na podstawie dyspozycji składanych przez Emitenta i pozostałych Kredytobiorców w ramach przysługujących im limitów.

Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do powyższej umowy na mocy przedmiotowego aneksu, dotyczą warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Tomasz GajosV-ce Prezes Zarządu
2019-07-01Iwona DoboszCzłonek Zarządu