STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DBC: Korekta raportu nr 21/2019 z 28 czerwca 2019, Poniedziałek, 1 lipca 2019 (15:45)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka dokonuje korekty raportu nr 21/2019 ("Raport?). W związku z oczywistą omyłką pisarską, w Raporcie podano błędną datę spłaty dotychczasowej pożyczki przez Goodyear.

Było:

"W związku z terminową spłatą w dniu 28 czerwca 2018 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 55 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.), całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 225 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).?

Powinno być:

"W związku z terminową spłatą w dniu 28 czerwca 2019 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 55 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.), całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 225 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).?

Pozostała treść Raportu pozostaje bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Leszek SzafranPrezes Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży
2019-07-01Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych