STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OPF: WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU OPEN FINANCE S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2019 R. , Poniedziałek, 1 lipca (16:03)

Raport bieżący nr 87/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent?) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Open Finance S.A. zwołanym na dzień 27 czerwca 2019 r.:

1.Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 5.317.601 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 63,963 % głosów na tym zgromadzeniu i 42,91% w ogólnej liczbie głosów;

2.Idea Money S.A. z siedzibą w Warszawie któremu przysługiwało 2.195.974 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 26,414 % głosów na tym zgromadzeniu i 17,72% w ogólnej liczbie głosów;

3.AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 800.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 9,622 % głosów na tym zgromadzeniu i 6,46% w ogólnej liczbie głosów;

Ogólna liczba akcji wyemitowana przez Open Finance S.A. wynosi 12.392.777, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 12.392.777.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Joanna Tomicka-ZaworaPrezes Zarządu
2019-07-01Marek ŻuberekWiceprezes Zarządu