STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SFD: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD S.A. w dniu 29 czerwca 2019 roku, Poniedziałek, 1 lipca 2019 (17:27)

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd spółki SFD S.A. ("Spółka?) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2019 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZ wyniosła: 51.110.712

Ogólna liczba głosów w Spółce wynosi: 62.990.910

1. Akcjonariusz Mateusz Pazdan:

Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZ: 51.075.360

Udział w liczbie głosów na ZWZ: 99,93%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,08%

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-01Mateusz Pazdan Prezes Zarządu