STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HUB: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku, Wtorek, 2 lipca 2019 (11:09)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd HubStyle S.A. ("Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku:

Akcjonariusz: FCFF VENTURES sp. z o.o.

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8 670 152, co uprawniało do 62,89% głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 27,09 % w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz: Dawid Urban

Liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4 738 882, co uprawniało do 34,37% głosów na tym Zgromadzeniu oraz stanowiło 14,81 % w ogólnej liczbie głosów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-02Wojciech CzerneckiPrezes Zarządu
2019-07-02Wiktor DymeckiCzłonek Zarządu