STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBF: Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyn kwalifikacji akcji do segmentu Lista Alertów., Wtorek, 2 lipca 2019 (11:45)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
W związku z zakwalifikowaniem po raz drugi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji PBS FINANSE (Spółka, Emitent) do segmentu Lista Alertów, Zarząd Emitenta działając na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego Lista Alertów oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu z późn. zm., w załączeniu przedkłada do publicznej wiadomości program naprawczy wskazujący działania, jakie Emitent podejmuje i zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji.

Program naprawczy znajduje sie w załaczniku do niniejszego raportu .Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w odrębnym komunikacie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-02Dariusz BlicharzPrezes Zarządu

Plik do pobrania