STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WWL: Uchwała w sprawie dywidendy - KOREKTA, Środa, 3 lipca 2019 (17:00)

Raport bieżący nr 14/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wawel S.A. informuje o dokonaniu przez Spółkę korekty oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 14/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. W raporcie tym, z uwagi na błąd pisarski, Spółka wskazała błędny dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz błędny dzień terminu wypłaty dywidendy.

Spółka niniejszym oświadcza, że zawarte w przedmiotowym raporcie ostatnie zdanie:

?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.07.2018 r.,

- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.07.2018 r.?

powinno brzmieć:

?Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.07.2019 r.,

- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.07.2019 r.?

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-03Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2019-07-03Janusz SerwońskiProkurent