STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta, Środa, 3 lipca 2019 (20:35)

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?) w uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 14/2019 z 25 czerwca 2019 roku, informującego o powołaniu Pana Grzegorza Jana Kostrzewy na nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, przekazuje w załączeniu jego życiorys zawodowy.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Prymakowska - Prezes Zarządu
Kamila Barabasz - Członek Zarzadu

Plik do pobrania