STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ELZ: Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu, Czwartek, 4 lipca 2019 (19:45)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 28.06.2019 r. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym tj. 04.07.2019 r., podjęła uchwały dotyczące wyboru Prezydium Rady Nadzorczej. W skład Prezydium Rady Nadzorczej zostali powołani:

Przewodniczący Rady Nadzorczej- Pan Grzegorz Należyty

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej- Pan Jarosław Wilk

Sekretarz Rady Nadzorczej- Pan Andrzej Wawer

Członek Rady Nadzorczej- Pan Jerzy Kotkowski

Członek Rady Nadzorczej- Pan Krzysztof Morawski

Członek Rady Nadzorczej- Pan Kajetan Wojnicz

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również w dniu dzisiejszym uchwały dotyczące wyboru Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Kajetan Wojnicz

Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Grzegorz Należyty

Sekretarz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Andrzej Wawer

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089 ze zmianami), tj.

-przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,

- większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej dołączone zostały do raportu bieżącego nr 13/2019, a także dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-04Krzysztof UrbanowiczPrezes Zarządu
2019-07-04Jerzy PopławskiWiceprezes Zarządu