STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPR: Złożenie wniosku o zniesienie dematerializacji akcji Spółki, Czwartek, 4 lipca 2019 (22:15)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. ("Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu 4 lipca 2019 r., na podstawie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 92 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF?) wniosek o wydanie przez KNF zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 442.757.383 akcjom Spółki, zarejestrowanym w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN NL0012235980 i dopuszczonych oraz wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-04Rafał PomorskiCFO