STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WRL: Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej, Poniedziałek, 8 lipca 2019 (08:45)

Zarząd Wierzyciel S.A. ("Spółka", ?Emitent?) z siedzibą w Mikołowie informuje, że w dniu 21 czerwca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł. Pełna treść uchwały, wraz z uzasadnieniem, dostępna jest na stronie www.newconnect.pl. Zarząd Spółki po przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy podjął decyzję o odwołaniu się składając w dniu 28 czerwca 2019 r. wniosek o ponowne jej rozpatrzenie. Jednocześnie Emitent informuje o incydentalnym naruszeniu Regulaminu ASO i nieprzekazaniu powyższych informacji w terminie.


Podstawa prawna:


§ 3 ust. 1. pkt 13 - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Rzepka - Prezes Zarządu
Dariusz Rzepka - Wiceprezes Zarządu