STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUE: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, Poniedziałek, 8 lipca 2019 (14:21)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Dostawa stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A.? ("Zamówienie?), zorganizowanym przez TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ("Zamawiający?).

Przedmiot Zamówienia stanowi dostawa stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN z obsługą wewnętrzną oraz rozdzielnicą SN trzy- lub czteropolową do wskazanych oddziałów Zamawiającego, w łącznej ilości 248 sztuk. Zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia zawarcia przedmiotowej umowy do dnia 31.05.2020 roku, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

W oparciu o złożoną przez Emitenta ofertę Zamówienie zostanie wykonane za cenę netto 28 903 tys. PLN. Kryteria wyboru oferty stanowiły: cena (waga kryterium - 96%), gwarancja (waga kryterium - 4%).

W przypadku braku wniesienia przez pozostałych uczestników postępowania przetargowego odwołania odnośnie wyboru oferty Emitenta, zostanie zawarta umowa na wykonanie Zamówienia, o czym Emitent poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-08Tomasz GajosV-ce Prezes Zarządu
2019-07-08Iwona DoboszCzłonek Zarządu