STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EBX: Powołonie Członka Zarządu, Wtorek, 9 lipca 2019 (16:42)

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EKOBOX S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym tj 09.07.2019 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Waldemara Rogalę na stanowisko Członka Zarządu Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Waldemar Rogala nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej. Pan Waldemar Rogala nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Dodatkowo informujemy , że Rada Nadzorcza podjęła także uchwałę w której ustaliła liczbę członków Zarządu spółki na trzech (Prezes, Wiceprezes i Członek Zarządu) .Podstawa prawna: § 5 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Z 2018 r. poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis