STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZMT: Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta, Czwartek, 11 lipca 2019 (12:51)

Raport bieżący nr 8/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zamet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (Emitent), działając na podstawie §5 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 11 lipca 2019 roku, zmianie uległ adres strony internetowej Emitenta. Aktualnie, strona internetowa Emitenta znajduje się pod adresem: www.zametsa.com

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-11Artur JeziorowskiPrezes Zarządu
2019-07-11Rafał KomorowskiProkurent