STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRS: Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w II terminie, Czwartek, 11 lipca 2019 (16:21)

Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku, zawiadamia, że w wyniku ogłoszonego w dniu 17 maja 2019 roku przez Boryszew S.A. wraz z następującymi podmiotami: Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działając wspólnie jako Wzywający) wezwania na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A., Impexmetal S.A. (podmiot zależny od Boryszew S.A.) zawarła w dniu 11 lipca 2019 roku transakcję kupna 7.142.741 akcje Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie po cenie 4,25 złote (cztery złote dwadzieścia pięć groszy) za 1 (jedną) akcję Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie.

Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi w dniu 16 lipca 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-11 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu