STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CHS: Otrzymanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, Czwartek, 11 lipca 2019 (18:21)

Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ("Emitent?, "Spółka?), podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 11.07.2019 r. doręczone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie ("Sąd?), VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, nr sygn. akt VIII GU 372/18, w sprawie ogłoszenia upadłości Emitenta.

Sąd postanowił m.in.:

1. Ogłosić upadłość CHEMOSERVIS-DWORY Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu,

2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

3. Wyznaczyć Sędziego-komisarza w osobie SSR Bartosza Suchmiela, zastępcę Sędziego-komisarza w osobie SSR Katarzyny Nowakowskiej ? Miśty oraz syndyka w osobie Dariusza Sitka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504).

Całość postanowienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-11Wiesław PaszekPrezes Zarządu

Plik do pobrania