STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FSG: Transakcje z podmiotem zależnym., Piątek, 12 lipca 2019 (10:33)

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 lipca 2019 roku Spółka skierowała do spółki MOJ S.A dwa zamówienia (datowane 11.07.2019r.) o łącznej wartości 312,4 tys. zł brutto, przedmiotem których są zgrzebła i odkuwki zgrzebła. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkudziesięciu zamówień złożonych przez Spółkę w okresie od dnia 11 grudnia 2018 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 47/2018 do dnia dzisiejszego tj. 12 lipca 2019 roku (włączając powyższe zamówienia) wynosi łącznie 8.567,3 tys. zł brutto. Przedmiotem tych zamówień były zgrzebła, odkuwki ogniw, odkuwki półogniw, odkuwki obejmy, odkuwki zamków oraz odkuwki zgrzebeł. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie z dnia 25.03.2019r. na odkuwki ogniw o wartości 1.483,6 tys. zł brutto.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-12Zofia GuzyWiceprezes Zarząu
2019-07-12Stanisław ŚwitułaProkurent