STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DGA: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu unijnego, Piątek, 12 lipca 2019 (12:33)

Raport bieżący nr 19/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 11/2019 z dnia 21 maja 2019 r., Zarząd DGA S.A. informuje, że została podpisana umowa z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach POWER działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego. Projekt realizowany będzie pod tytułem "Przygotuj swój plan! - szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3?.

Dzięki opracowanemu przez DGA S.A. programowi szkoleń, uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania ze szkoleń w zakresie stosowania ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3. Szkolenia realizowane będą na terenie 5 województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubuskiego. Uczestnictwo w szkoleniach będzie bezpłatne, a jego warunkiem będzie pochodzenie uczestnika z gminy na terenie której mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców i nie funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także zadeklarowanie chęci rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.

Umowa realizowana będzie przez DGA S.A. Wartość umowy wynosi 1 691 940,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 1.641.181,80 zł i stanowi 97% wartości projektu ogółem, pozostała kwota zostanie wniesiona przez DGA S.A. jako wkład własny. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2021 r.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy stanowi weksel własny In blanco wraz z wypełnioną deklaracją wekslową. Zapisy umowy są standardowe i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Umowa dla DGA S.A. jest istotna ze względu na wartość.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-12Anna SzymańskaWiceprezes Zarządu