STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ: Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Brand 24 S.A., Piątek, 12 lipca 2019 (16:48)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent?) informuje, że w dniu 11 lipca 2019 roku LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego jedynym uczestnikiem jest LARQ Fund Management Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Emitenta) dokonał w ramach transakcji sesyjnej sprzedaży 52 000 akcji zwykłych na okaziciela ("Akcje?) Brand 24 S.A. ("Brand 24?), stanowiących 2,59% w kapitale zakładowym Brand 24 oraz 2,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Brand 24. Łączna cena sprzedaży Akcji wyniosła 2 202 509,40 zł.

W wyniku zawartych transakcji pakiet akcji Brand 24 posiadany przez LARQ Growth Fund I FIZ wynosi 666 281 akcji, stanowiących 33,19% w kapitale zakładowym Brand 24 oraz 33,19% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Brand 24.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-12Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2019-07-12Anna Krawczyńska-NowakCzłonek ZarząduAnna Krawczyńska-Nowak