STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG: Otrzymanie postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości, Poniedziałek, 15 lipca 2019 (10:24)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. "Oddalenie zażalenia w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej?, informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o otrzymaniu przez Spółkę Zależną Emitenta Magus S.A. w upadłości (dalej: "Magus S.A.?) postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Stare ? Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie sposobu prowadzenia postępowania z udziałem Magus S.A. z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie w celu likwidacji majątku Magus S.A. Syndykiem masy upadłości spółki Magus S.A. został ustanowiony Arkadiusz Sawala.

W ocenie Zarządu Emitenta, powyższe postanowienie Sądu nie wpływa negatywnie na bieżące funkcjonowanie Grupy kapitałowej Emitenta. Emitent będzie na bieżąco informował o dalszych etapach postępowania upadłościowego spółki zależnej Magus S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-15Anna PrymakowskaPrezes Członek Anna Prymakowska
2019-07-15Kamila BarabaszCzłonek ZarząduKamila Barabasz