STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

OUT: Wypłata dywidendy, Poniedziałek, 15 lipca 2019 (11:00)

Zarząd Outdoorzy SA z siedzibą w Bielsku-Białej (?Spółka?) informuje, iż w dniu 15 lipca 2019 r. Spółka

za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA dokonała wypłaty dywidendy

na rzecz wszystkich Akcjonariuszy w łącznej wysokości 105.000,00 zł. W dywidendzie uczestniczyło

10.500.000 akcji Spółki, a kwota wypłaty wyniosła 0,01 zł na jedną akcję.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

NewConnect?.

Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Golonka - Członek Zarządu