STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATL: Korekta raportu okresowego opublikowanego w dniu 23 maja 2019r., Wtorek, 16 lipca 2019 (10:09)

Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 16 lipca 2019 r.

Korekta raportu okresowego opublikowanego w dniu 23 maja 2019r.

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited informuje, że w raporcie okresowym za pierwszy kwartał 2019 r. opublikowanym w dniu 23 maja 2019 r. w nocie nr 20 prezentującej śródroczną skróconą jednostkową informację finansową wystąpił błąd polegający na braku prezentacji danych na dzień 31 marca 2019r. Brakujące informacje zostały dodane w skorygowanym raporcie okresowym w nocie nr 20 wraz z odpowiadającymi danymi porównawczymi.

Powyższy błąd nie ma żadnego wpływu na zaraportowane dotychczas skonsolidowane wyniki Grupy Atlas Estates Limited na dzień 31 marca 2019.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-16Mark ChaseyDirector
2019-07-16Andrew FoxDirector
2019-07-16Guy IndigDirector

Plik do pobrania