STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENA: Rejestracja zmian w Statucie Spółki, Wtorek, 16 lipca 2019 (15:15)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ENEA S.A. ("Spółka?) informuje, iż w dniu 15 lipca 2019 roku Spółka powzięła informację o dokonaniu w dniu 12 lipca 2019 roku przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd?) rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zgodnie z uzyskanymi przez Spółkę informacjami Sąd dokonał rejestracji Statutu w zakresie zmiany treści w § 11 ust. 4 i ust. 5, dodanie w § 12 ust. 3, zmiany treści w § 20 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 10), dodanie w § 20 ust. 2 pkt 13), zmiany treści w § 20 ust. 3 i ust. 4 oraz zmiany treści w § 36. Wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy uchwał odpowiednio nr 36 - 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. z dnia 20 maja 2019 roku.

Treść zmienionych lub nowych postanowień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego w jednolitym tekście Statutu uwzględniającym ww. zmiany.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-16Mirosław KowalikPrezes ZarząduMirosław Kowalik
2019-07-16Zbigniew PiętkaCzłonek ZarząduZbigniew Piętka

Plik do pobrania