STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GRI: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gino Rossi S.A. w dniu 16 lipca 2019 r., Wtorek, 16 lipca 2019 (16:27)

Raport bieżący nr 56/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") niniejszym wskazuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego w dniu 16 lipca 2019 r. ("Zgromadzenie?) co najmniej 5% liczby głosów obecnych posiadała:

CCC SPÓŁKA AKCYJNA posiadająca 170.833.095 głosów z posiadanych akcji, stanowiących 100% głosów na Zgromadzeniu oraz 100% ogólnej liczby głosów w Spółce.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-16 Tomasz Kuźniarski Marcin Szyguła Prezes Zarządu Członek Zarządu