STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRS: Rozwiązanie umowy o współpracy, Wtorek, 16 lipca 2019 (16:39)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach ("Spółka?, "Emitent?) informuje, iż w dniu 16 lipca 2019 r. Emitent podpisał z Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle ("Polwax?) porozumienie, mocą którego ze skutkiem na dzień 26 czerwca 2019 r. rozwiązana została umowa o współpracy w zakresie wyłącznej sprzedaży przez Spółkę antyzbrylaczy oraz antypylaczy Polwax do nawozów sztucznych (o podpisaniu umowy o współpracy Spółka informowała raportem ESPI nr 5/2019 w dniu 04 marca 2019 r.). Strony oświadczyły, iż dokonały wszelkich wzajemnych rozliczeń i wyczerpują one wszelkie roszczenia, a także nie będą dochodzić względem siebie jakichkolwiek dalszych roszczeń w związku z obowiązywaniem umowy i jej rozwiązaniem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-16Ewa KoboskoPrezes ZarząduEwa Kobosko
2019-07-16Dariusz BednorzWiceprezes ZarząduDariusz Bednorz